Ledige plasser

Trygg i Eget Uttrykk - Jenter, gutter og alle andre

Tema for metodeverkstedet er å gi alle barn i barnehagen rom for forskjellighet innenfor og på tvers av kjønnskategorier og utfordre stereotypier. Det handler om å skape et åpent og inkluderende læringsmiljø. På metodeverkstedet får du innspill og ideer til hva barnehagen kan gjøre for å gi rom for ulike kjønnsuttrykk slik at barna utvikler en trygg identitet og god psykisk helse. Det presenteres filmer, oppgaver og øvelser som utgangspunkt for refleksjon rundt normer knyttet til kjønn og seksuell orientering.

Meld meg på workshop

Nina Johannesen

Seniorrådgiver ved Likestillingssenteret.

Dato
6. juni
Tid
14:45-16:15
Rom
ROM B2 001