Ledige plasser

Med far på "hjemmebane"

Seminaret består av 3 miniforedrag og avsluttes med en oppsummerende samtale. Litteraturforsker Bjarne Markussen presenterer «Far og barn i litteratur, film og lovgivning». Sosiolog og seniorrådgiver ved LDO Knut Oftung forteller om "Kampen for det hverdagslige – fedres tilpasninger etter samlivsbrudd". Det handler om hvorfor det hverdagslige blir en så sentral del av det å rekonstruere et godt liv etter samlivsbrudd for fedre. Datamaterialet er kvalitative intervjuer med skilte fedre. Fedrene forteller at det hverdagslige gjenskaper noe av det som gikk tapt i samlivsbruddet. Samværet med barna fremmer en positiv refleksiv prosess der deres egen omsorgsrolle trer klarere frem. Ved å inngå i omsorgens hverdagslige rutiner og ritualer skaper fedrene seg selv som betydningsfulle personer for barna. Samtidig forteller flere av fedrene at omsorgen viser dem en sårbarhet og utsatthet de opplevde mindre av før samlivsbruddet. Fedrene bruker ulike strategier for å få til en hverdagslighet i samværet med barna. Leder av Reform ressursenter for menn Are Saastad avslutter med en presentasjon av prosjektene «Min far – historier om mangfold og fedre» og nettsiden Aktivtfarskap.no.

Meld meg på workshop

Bjarne Kristian Markussen

Professor i nordisk litteraturvitenskap, Universitet i Agder

Dato
7. juni
Tid
13:45-15:15
Rom
ROM B2 004