Ledige plasser

Kjønn, seksualitet og maktforhold i organisasjoner.

I dette seminaret vil Agnes Bolsø holde en innledning basert på flere av kapitlene i en nylig utkommet bok om kjønn, seksualitet og maktforhold i organisasjoner. Bolsø er en av redaktørene av boken. Konkrete eksempler hentes fra ulike bransjer og tematiske områder, og hun vil reflektere over empirien på måter som inspirerer til debatt. Deltakerne kan stille spørsmål og kommentere underveis. Sesjonen vil utfordre måter å tenke kjønn og makt på. Tittelen på boken er 'Bodies, Symbols and Organizational Practice -The Gendered Dynamics of Power'. Informasjon om boken kan du finne på Amazon eller på forlaget Routledge sine nettsider

Meld meg på workshop

Agnes Bolsø

Agnes Bolsø har doktorgrad i sosiologi og er professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved NTNU.

Dato
7. juni
Tid
12:30-13:30
Rom
ROM B2 003