Ledige plasser

Kjønn og religion splitter Europa

Da det på begynnelsen av 2000-tallet ble forsøkt innført en konstitusjon i Den europeiske union, der blant annet EUs eget charter for menneskerettigheter fra 2000 skulle inngå, oppstod det en debatt om religionens plass i det europeiske samarbeidet. I forlengelsen av denne debatten kom det også frem at det råder svært ulike oppfatninger mellom medlemsstatene i EU om hva som er kvinnens plass i samfunnet. I dette foredraget viser Jan Erik Grindheim at variasjonen i kjønnsrollemønstre mellom de europeiske landene i stor grad følger religiøse skillelinjer.

Meld meg på workshop

Jan Erik Grindheim

Statsviter i Civita og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Dato
6. juni
Tid
14:45-16:15
Rom
ROM B2 003