Ledige plasser

Likestilling i praksis

Velkommen til et foredrag med tilhørende workshop med Pernilla Alexandersson, grunnlegger og administrerende direktør i den svenske likestillingsrådgivningen: Add Gender AB. Du vil få inspirasjon til å endre dagens likestilling med eksempler på praktiske verktøy og saker fra Add Genders 10-årige entreprenørreis. Workshopen har fokus på utviklingsarbeid – altså hvordan kan kommuner, staten, fylkes og organisasjoner jobbe med likestilling – og at dere vil bruke praktiske verktøy og caser til å adressere dette.

Meld meg på workshop

Pernilla Alexandersson

Administrerende direktør i Add Gender.

Dato
7. juni
Tid
12.30-14.30
Rom
ROM B1 007