Ledige plasser

Likeverdige behandlingstilbud for kvinner og menn?

Mye medisinsk kunnskap bygger i hovedsak på mannen som norm. En stor del av grunnforskningen, særlig når det gjelder dyreforsøk, gjøres fortsatt kun på hanndyr, og tradisjonelt har sykdommer som i størst grad rammer menn, fått mer oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall. Dermed er det fortsatt mangelfull kunnskap om sykdommer som er mer typiske for kvinner, og kvinner får heller ikke alltid like god diagnostisering og behandling for sykdommer som rammer begge kjønn. Et annet problem er at noen sykdommer er blitt veldig sterkt knyttet til ett kjønn, slik at for eksempel brystkreft hos menn og hjerteinfarkt hos kvinner kan gå uoppdaget og ubehandlet over tid. I forprosjektet Kvinnehelseportalen.no har vi sett nærmere på disse utfordringene. Forprosjektet er et samarbeid mellom Kilden Kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi har gått gjennom norsk forskning om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. Vi har undersøkt hva vi har forskning om og hva den forskningen forteller oss, men også hvilke områder vi behøver mer kunnskap om. Resultatene oppsummeres i den ferske rapporten Hva vet vi om kvinners helse? I workshopen forteller prosjektleder Anne Winsnes Rødland om de mest sentrale funnene. Deretter blir det åpnet for spørsmål og kommentarer fra deltakerne.

Meld meg på workshop

Anne Winsnes Rødland

Prosjektleder "Kvinnehelseportalen.no" ved Kilden kjønnsforskning.no

Dato
7. juni
Tid
12:30-13:30
Rom
ROM B2 004