Program

08.00-09.00
Registrering og kaffe

09.00-09.30
Åpning av ikonferansen ved statssekretær Tom Erlend Skaug i Barne- og likestillingsdepartementet

Tom Erlend Skaug

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet

09.30-11.00
Likestilling: I går, i dag og i morgen

I går - "Fra sufragettene til metoo" v/ Knut Dørum, professor i historie ved Universitet i Agder. "I dag: v/Amalie Nilssen, teatersjef ved Kilden Teater og Konserthus. I morgen: Nora Mehsen, krimonolog, feminist, spaltist i Morgenbladet og tidligere leder i Skeiv Verden.

11.00-12.00
Lunsj

12.00-12.45
Velkommen hjem

Shabana Rehman

Leder i stiftelsen Født Fri

Født Fri leder Shabana Rehman forteller om opprettelsen av et nytt kontaktforum mot skamkulturen. Om likestilling og kampen for individets frihet og selvbestemmelsesrett

12.45-13.00
Pause

13.00-13.30
Gutter i dag og menn i morgen. Hvem er de, hva trenger de, hvor går de?

Ole Bredesen Nordfjell

Seniorrådgiver i Reform - ressurssenter for menn

«Barndommen viser mannen slik morgenen viser dagen», skrev den engelske forfatteren John Milton. Hva som rører seg i gutters liv er en kilde til kunnskap, mener Ole Bredesen Nordfjell, som peker på at det er en utfordring at identitetskategorien «hankjønnet» i dag i sterk grad knyttes til noe negativt. Har vi også en manglende forståelse av gutters og menns følelsesregister? Aksepterer vi for eksempel at også gutter kan ta seg nær av at nakenbilder av dem blir spredt på nett, eller at psykisk vold som rammer menn kan være like skadelig som fysiske slag?

13.30-14.30
Du kan bare bli det du kan se

Johan Adolfsson

Kommunikasjonssjef for Gävle kommune i Sverige.

Slentrianmässiga och stereotypa bildval stänger ute människor och bidrar till ett bevara att ojämställt samhälle. Trots det är det få kommuner som arbetar genomtänkt med sin bildkommunikation. Gävle kommun ligger i framkant och har utvecklat ett jämställt och inkluderande bildspråk. Kommunikationschef Johan Adolfsson delar med sig av problem, fördomar, utmaningar och praktiska lösningar.

14.30-14.45
Pause

Workshops

Workshop deltakelse vil kreve påmelding. Ettersom det er begrensede plasser er det derfor viktig å være tidlig ute med å melde seg på seminarene for å sikre seg plass.

Påmelding til seminarene krever at du allerede har registrert deg som deltaker på ikonferansen. I mars vil vi sende ut e-post til deltakere med informasjon om hvordan man melder seg på metodeverkstedene.

07.45-08.30
Registrering og kaffe

08.30-08.40
Velkommen

Tema for dag 2 er «Hvordan skaper engasjement og mobilisering endring?»

Linda Marie Rustad

Direktør i Kilden kjønnsforskning.no.

08.40-09.00
"Min stemme teller"

Neda Afshari Pour

Konsulent ved Batteriet Sør

09.00-09.20
Likestillingspolitikken må ikke bare bli en festtale

Gro Lindstad

Daglig leder i FOKUS.

09.20-10.15
Panel debatt: Hva er det som driver likestillingspolitikken framover

Bekreftede deltakere i panelet er foreløpig Gro Lindstad - Fokus, Neda Afshari Pour - Batteriet SØR, Hanne Bjurstrøm - LDO, Henriette Nielsen - NHFU, Kari Henriksen - Stortingsrepresentant fra Vest-Agder.

10.15-10.30
Pause

10.30-11.15
Hva har kjønn og atomvåpen å gjøre med hverandre?

Beatrice Fihn

Leder av ICAN, vinneren av Nobels fredspris 2017.

11.15-11.30
Avslutning

11.30-12.30
Lunsj og pause i utstillingsrommet

Workshops

Workshop deltakelse vil kreve påmelding ettersom det er begrenset med plasser. Det er derfor viktig å være tidlig ute med å melde seg på seminarene for å sikre seg plass. Påmelding til seminarene krever at du allerede har registrert deg som deltaker på ikonferansen.

Påmelding

Programmet består av felles sesjoner og valgfrie workshops. Workshop deltakelse vil kreve påmelding ettersom det er begrenset med plasser. Det er derfor viktig å være tidlig ute med å melde seg på seminarene for å sikre seg plass.

- Frivillig sektor får deltakelse for 500,- per person.

- Vi tilbyr kommunal og offentlig sektor rabbaterte gruppepriser, ta kontakt med oss for mer informasjon.

- Kommunal sektor kan også søke KS om å få dekt konferanseavgiften. Søk her.

Likestilling: I går, i dag og i morgen.

En konferanse i regi av Senter for likestiling ved Universitetet i Agder 6. — 7. juni 2018

Meld meg på

Vi tilbyr studentrabatt og muligheten til å melde seg på én av to dager. Påmelding er bindende.