Tom Erlend Skaug

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet