Ole Bredesen Nordfjell

Seniorrådgiver i Reform - ressurssenter for menn

Ole er sosiolog og har jobbet i Reform siden 2007. Han spesialiserte seg på menn og maskulinitet som en reaksjon på sosiologiens ensidige fokus på kvinner. Tidligere har Ole jobbet som freelancer og som rådgiver ved Likestillingssenteret. Ole har et omfattende nordisk og internasjonalt kontaktnett, og har særlig ansvar knyttet til flere av Reforms arbeidsområder: gutters og menns oppvekst og livskvalitet, farskap, samlivsbrudd, likestilling, maskuliniteter, utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.