Nina Johannesen

Seniorrådgiver ved Likestillingssenteret.

Nina Johannesen er ansatt som seniorrådgiver ved Likestillingssenteret og har siden 2009 arbeidet med likestilling i barnehager. Hun har samarbeidet med Kanvas og Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning om kurs og om utviklingen av et verdispill og en veileder for likestilt pedagogisk praksis. Nina har skrevet kapitler i læreboken Likestilling og likeverd i barnehagen. Hun holder kurset Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre sammen med Marion Arntzen fra Stensveen ressurssenter. Tema er kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering og hvordan skape et mer inkluderende læringsmiljø i barnehagen.