Neda Afshari Pour

Konsulent ved Batteriet Sør

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner, og jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.