Linda Marie Rustad

Direktør i Kilden kjønnsforskning.no.

Linda Marie Rustad er utdannet filosof og er i dag direktør for Kilden kjønnsforskning.no Hun har jobbet som forsker og underviser ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO i en årrekke. Linda har også vært sekretariatsleder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning i flere år. Før hun tiltro som direktør for Kilden kjønnsforskning.no jobbet hun en stund med forskning, høyere utdanning og likestilling i Norad. Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt informasjonssenter for kjønnsforskning. Kilden er en randsone i Norges forskningsrådet og har blant annet i oppgave å formidle og fremme forskning på kjønn og likestilling. Vil du vite mer om kilden? Sjekk kjønnsforskning.