Knut Oftung

Seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet

Knut Oftung er utdannet sosiolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og har jobbet som nordisk mannsforskningskoordinator ved Nordisk Ministerråd. Oftung grunnla det internasjonale tidsskriftet for menn og maskulinitetsstudier, NORMA og han har vært leder for Nettverk for forskning om menn.