Knut Dørum

Professor i historie ved Universitet i Agder

Knut Dørum (f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om politisk historie, og har vært særlig interessert i kjønnsperspektivet og kvinners politiske rolle i norsk og europeisk sammenheng på 1800- og 1900-tallet og i dag. Den kjente professoren Gro Hagemann har uttalt nylig: «Knut Dørum er en av de få mannlige norske historikere som har brakt kjønnsperspektivet inn i sin forskning.»