Johan Adolfsson

Kommunikasjonssjef for Gävle kommune i Sverige.

Han är den samhällsgranskade reportern som bytte sida och blev kommunikationschef i Gävle, en av Sveriges största städer. Där gör han ”mer nytta än någonsin” för att skapa ett bättre samhälle där alla invånare ses som tillgångar i staden. Han har övergripande ansvar för kommunikationen av Gävle kommuns alla verksamheter och bolag. Målsättningen är att med kommunikationens hjälp involvera Gävleborna på riktigt och ge dem större möjligheter att komma till tals och bygga bilden av ett inkluderande Gävle. Ett steg på den vägen är jämställd och inkluderande kommunikation. Arbetet har resulterat i en hand- och inspirationsbok som sålts i 16 000 exemplar och två nationella fotoutställningar som varit fullbokade i två år.