Jan Erik Grindheim

Statsviter i Civita og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Jan Erik Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og videregående studier i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor. Han arbeider i dag som statsviter i tenketanken Civita og er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Jan Erik har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og NTNU, og vært gjesteforeleser ved flere europeiske universiteter.