Hilde Mjøs

Prosjektleder for Folk møter folk og lektor ved Arendal voksenopplæring

Hilde Mjøs er utdannet sosiologi, faglærer i kunst- og håndverk/pedagog og veileder. Har vært prosjektleder for det to-årige kommunale utviklingsprosjektet Folk møter folk - om sosial nettverksbygging i introduksjonsprogrammet, i partnerskap med Med hjerte for Arendal og Agderforskning. Hun har tidligere arbeidet ved Strømmestiftelsen og Bomuldsfabriken kunsthall. Hun er spaltist i Vårt land og kronikør i Agderposten.