Henriette Nielsen

Leder i NHFU

Henriette er student ved Universitetet i Agder og studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Hun er svært opptatt av å jobbe med handikappolitikk og er aktiv i Høyres studenter Agder. Det som interesserer henne mest innen politikk er at unge funksjonshemmede skal kunne leve et verdig liv, og skal kunne ta akkurat de samme valgene som jevngamle venner. Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De jobber for full likestilling for funksjonshemmede.