Hanne Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud

Hanne Inger Bjurstrøm (55) er likestillings- og diskrimineringsombod. Bjurstrøm er utdanna jurist, og var tidligere arbeidsminister. Ombudet blir utpekt for ei periode på seks år. Bjurstrøm startet sin periode i januar 2016.