Bjarne Kristian Markussen

Professor i nordisk litteraturvitenskap, Universitet i Agder