Are Saastad

Daglig leder i Reform – ressurssenter for menn.

Reform er Norges eneste likestillingsmiljø med gutter og menns likestillingsutfordringer som hovedarbeidsfelt. Saastad har bakgrunn som hjelpleier og som faglig tillitsvalgt.