Agnes Bolsø

Agnes Bolsø har doktorgrad i sosiologi og er professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved NTNU.

Agnes Bolsø har lang og allsidig erfaring i forskningsfeltet. Bolsø var tidligere leder av Senter for kjønnsforskning ved NTNU og tidligere redaktør av Tidsskrift for kjønnsforskning. Har vært involvert i feministisk debatt og i samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på kjønn og seksualitet siden 1980-tallet. Startet som forsker ved Senter for Bygdeforskning og har opparbeidet svært bred tematisk forskererfaring. Arbeider i dag innenfor organisasjonsstudier, med spesiell interesse for framtidsvisjoner i organisasjoner