Foredragsholdere

Agnes Bolsø
Agnes Bolsø har doktorgrad i sosiologi og er professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved NTNU.
Agnes Bolsø har lang og allsidig erfaring i forskningsfeltet. Bolsø var tidligere leder av Senter for kjønnsforskning ved NTNU og tidligere redaktør av Tidsskrift for kjønnsforskning. Har vært involvert i feministisk debatt og i samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på kjønn og seksualitet siden 1980-tallet. Startet som forsker ved Senter for Bygdeforskning og har opparbeidet svært bred tematisk forskererfaring. Arbeider i dag innenfor organisasjonsstudier, med spesiell interesse for framtidsvisjoner i organisasjoner
Amalie Nilssen
Teatersjef ved Kilden Teater og Konserthus.
Anne Winsnes Rødland
Prosjektleder "Kvinnehelseportalen.no" ved Kilden kjønnsforskning.no
Anne Winsnes Rødland har jobbet hos Kilden kjønnsforskning.no siden 2009. Hun er utdannet master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. Hos Kilden jobber hun med formidling av forskning på kjønn og likestilling. Hun har også skrevet rapport og veileder om likestillingstiltak i akademia. Det siste året har hun ledet et forprosjektet "Kvinnehelseportalen.no" om forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. Forprosjektet resulterte i rapporten "Hva vet vi om kvinners helse?"
Are Saastad
Daglig leder i Reform – ressurssenter for menn.
Reform er Norges eneste likestillingsmiljø med gutter og menns likestillingsutfordringer som hovedarbeidsfelt. Saastad har bakgrunn som hjelpleier og som faglig tillitsvalgt.
Beatrice Fihn
Leder av ICAN, vinneren av Nobels fredspris 2017.
Bjarne Kristian Markussen
Professor i nordisk litteraturvitenskap, Universitet i Agder
Gro Lindstad
Daglig leder i FOKUS.
Gro Lindstad gikk til FOKUS fra jobben som Chief – Intergovernmental Relations i UNIFEM (UN Women). Tidligere har Gro jobbet som utenriks- og forsvarspolitisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. Hun har jobbet tre år som Landdirektør for Flyktninghjelpen i Kroatia og Bosnia. Gro var første leder for LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, etter at de norske homoorganisasjonene slo seg sammen i slutten av 2002. Hun har mer enn 40 års erfaring fra jobbing i ulike organisasjoner og politikk. Utdanningsmessig har hun studert juss samt en master i Menneskerettigheter fra UiO.
Hanne Bjurstrøm
Likestillings- og diskrimineringsombud
Hanne Inger Bjurstrøm (55) er likestillings- og diskrimineringsombod. Bjurstrøm er utdanna jurist, og var tidligere arbeidsminister. Ombudet blir utpekt for ei periode på seks år. Bjurstrøm startet sin periode i januar 2016.
Henriette Nielsen
Leder i NHFU
Henriette er student ved Universitetet i Agder og studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Hun er svært opptatt av å jobbe med handikappolitikk og er aktiv i Høyres studenter Agder. Det som interesserer henne mest innen politikk er at unge funksjonshemmede skal kunne leve et verdig liv, og skal kunne ta akkurat de samme valgene som jevngamle venner. Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De jobber for full likestilling for funksjonshemmede.
Hilde Mjøs
Prosjektleder for Folk møter folk og lektor ved Arendal voksenopplæring
Hilde Mjøs er utdannet sosiologi, faglærer i kunst- og håndverk/pedagog og veileder. Har vært prosjektleder for det to-årige kommunale utviklingsprosjektet Folk møter folk - om sosial nettverksbygging i introduksjonsprogrammet, i partnerskap med Med hjerte for Arendal og Agderforskning. Hun har tidligere arbeidet ved Strømmestiftelsen og Bomuldsfabriken kunsthall. Hun er spaltist i Vårt land og kronikør i Agderposten.
Jan Erik Grindheim
Statsviter i Civita og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Jan Erik Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og videregående studier i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor. Han arbeider i dag som statsviter i tenketanken Civita og er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Jan Erik har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og NTNU, og vært gjesteforeleser ved flere europeiske universiteter.
Johan Adolfsson
Kommunikasjonssjef for Gävle kommune i Sverige.
Han är den samhällsgranskade reportern som bytte sida och blev kommunikationschef i Gävle, en av Sveriges största städer. Där gör han ”mer nytta än någonsin” för att skapa ett bättre samhälle där alla invånare ses som tillgångar i staden. Han har övergripande ansvar för kommunikationen av Gävle kommuns alla verksamheter och bolag. Målsättningen är att med kommunikationens hjälp involvera Gävleborna på riktigt och ge dem större möjligheter att komma till tals och bygga bilden av ett inkluderande Gävle. Ett steg på den vägen är jämställd och inkluderande kommunikation. Arbetet har resulterat i en hand- och inspirationsbok som sålts i 16 000 exemplar och två nationella fotoutställningar som varit fullbokade i två år.
Kari Henriksen
Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, medlem i Familie- og kulturkomiteen.
Knut Dørum
Professor i historie ved Universitet i Agder
Knut Dørum (f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om politisk historie, og har vært særlig interessert i kjønnsperspektivet og kvinners politiske rolle i norsk og europeisk sammenheng på 1800- og 1900-tallet og i dag. Den kjente professoren Gro Hagemann har uttalt nylig: «Knut Dørum er en av de få mannlige norske historikere som har brakt kjønnsperspektivet inn i sin forskning.»
Knut Oftung
Seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet
Knut Oftung er utdannet sosiolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og har jobbet som nordisk mannsforskningskoordinator ved Nordisk Ministerråd. Oftung grunnla det internasjonale tidsskriftet for menn og maskulinitetsstudier, NORMA og han har vært leder for Nettverk for forskning om menn.
Linda Marie Rustad
Direktør i Kilden kjønnsforskning.no.
Linda Marie Rustad er utdannet filosof og er i dag direktør for Kilden kjønnsforskning.no Hun har jobbet som forsker og underviser ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO i en årrekke. Linda har også vært sekretariatsleder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning i flere år. Før hun tiltro som direktør for Kilden kjønnsforskning.no jobbet hun en stund med forskning, høyere utdanning og likestilling i Norad. Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt informasjonssenter for kjønnsforskning. Kilden er en randsone i Norges forskningsrådet og har blant annet i oppgave å formidle og fremme forskning på kjønn og likestilling. Vil du vite mer om kilden? Sjekk kjønnsforskning.
Loveleen Brenna
Daglig leder i Seema AS.
Neda Afshari Pour
Konsulent ved Batteriet Sør
Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner, og jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.
Nina Johannesen
Seniorrådgiver ved Likestillingssenteret.
Nina Johannesen er ansatt som seniorrådgiver ved Likestillingssenteret og har siden 2009 arbeidet med likestilling i barnehager. Hun har samarbeidet med Kanvas og Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning om kurs og om utviklingen av et verdispill og en veileder for likestilt pedagogisk praksis. Nina har skrevet kapitler i læreboken Likestilling og likeverd i barnehagen. Hun holder kurset Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre sammen med Marion Arntzen fra Stensveen ressurssenter. Tema er kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering og hvordan skape et mer inkluderende læringsmiljø i barnehagen.
Nora Mehsen
Krimonolog, feminist, spaltist i Morgenbladet og tidligere leder i Skeiv Verden
Ole Bredesen Nordfjell
Seniorrådgiver i Reform - ressurssenter for menn
Ole er sosiolog og har jobbet i Reform siden 2007. Han spesialiserte seg på menn og maskulinitet som en reaksjon på sosiologiens ensidige fokus på kvinner. Tidligere har Ole jobbet som freelancer og som rådgiver ved Likestillingssenteret. Ole har et omfattende nordisk og internasjonalt kontaktnett, og har særlig ansvar knyttet til flere av Reforms arbeidsområder: gutters og menns oppvekst og livskvalitet, farskap, samlivsbrudd, likestilling, maskuliniteter, utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
Pernilla Alexandersson
Administrerende direktør i Add Gender.
Pernilla Alexandersson er Add Genders grunnlegger og administrerende direktør og har erfaring med å jobbe med kjønn og mangfold utvikling under Add Genders flagg siden begynnelsen av 2008. Hun har forelest og utdannet spørsmålene siden tenårene, og hun har en BA i kjønnsstudier samt en diplomati innenfor orientert prosjektleder gjennom IHM Business School. Pernilla har skrevet to bøker ”Brinntid” - på utbrenthet og likestilling og ”Gravidilska”, våren 2017 vår, om fødselskrisen i Sverige og likestilling i omsorg. I dag jobber hun med å utvikle den nye yrkestiteln "normingeniører" og leder hele Add Gender-crew fra hovedkontoret i Stockholm, Sverige.
Shabana Rehman
Leder i stiftelsen Født Fri
Shorish Azari
Rådgiver ved Reform - Ressurssenter for menn
Shorish er utdannet jurist, med en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. I jobben som rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), hadde han juridisk ansvar for ombudets arbeid med trakassering og seksuell trakassering. Shorish har solid kompetanse innen likestillings- og diskrimineringsrett, og lang erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet.
Susanne Demou Øvergaard
Generalsekretær i Skeiv verden.
Tom Erlend Skaug
Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet
Åsta Lovise Einstabland
Seniorrådgiver ved Senter for likestilling

Påmelding

Programmet består av felles sesjoner og valgfrie workshops. Workshop deltakelse vil kreve påmelding ettersom det er begrenset med plasser. Det er derfor viktig å være tidlig ute med å melde seg på seminarene for å sikre seg plass.

- Frivillig sektor får deltakelse for 500,- per person.

- Vi tilbyr kommunal og offentlig sektor rabbaterte gruppepriser, ta kontakt med oss for mer informasjon.

- Kommunal sektor kan også søke KS om å få dekt konferanseavgiften. Søk her.

Likestilling: I går, i dag og i morgen.

En konferanse i regi av Senter for likestiling ved Universitetet i Agder 6. — 7. juni 2018

Med meg på

Påmelding åpner i løpet av desember. Ved påmelding før 1. mars tilbyr vi lavere konferanseavgift. Vi tilbyr også studentrabatt og muligheten til å melde seg på én av to dager. Påmelding er bindende.